دکتر طناز احدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


مطب دکتر طناز احدی

بیوگرافی

دکترطناز احدی
دانشیارگروه طب فيزيکي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ایران- بیمارستان فیروزگر
رتبه اول بوردکشوری طب فیزیکی و توانبخشی 1386
معاون آموزشی گروه طب فیزیکی وتوانبخشی دانشگاه علوم پزشکي ایران


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
بیوگرافیآدرس مطبنوار عصب و عضلهتوانبخشی زنانبیماریهای عضلانی اسکلتیکمردردسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرصفحه اصلی